Skip to main content

Eclit Felaket Kurtarma

Eclit Felaket Kurtarma, işletmenize ait verilerin ve IT altyapısının Eclit Bulut’a yedeklenmesini, yangın, deprem, sel gibi doğal afetler ya da büyük donanım arızaları gibi olağanüstü durumlardan sonra çalışmasını sağlar.
Daha fazla bilgi edinmek için Eclit Felaket Kurtarma dokümanımızı
inceleyin.