Eclit system health check

SYSTEM
HEALTH CHECK

Sahip Olduğunuz ve IT Ekiplerinizce İşletilen Sistemler İçin Eclit Uzmanlığı

İşletmenizin sahip olduğu IT altyapısı, ağ, donanım, sanallaştırma gibi birçok katmandan oluşur.

System Health Check sayesinde tüm katmanların en doğru şekilde yapılandırıldığı ve verimli bir şekilde çalıştığı Eclit sistem mühendisleri tarafından kontrol edilir, doğru IT yatırımları yapabilmeniz için analiz sonuçları raporlanır.

System Health Check ile Nelere Sahip Olursunuz?

IT sistemlerinizin karşılaştığı sorunlarla ilgili olarak “best practice” önerileri sunmamıza olanak sağlayan, basit ancak etkili, dört aşamalı bir süreci benimseriz.

Analiz

Eclit Çözüm Mimarı öncelikle bir kapsam belirleme toplantısı organize eder ve operasyonda sıkıntı yaratan hususları belirler. Plan oluşturulduktan sonra IT alt yapınızı oluşturan bileşenleri aşağıdaki başlıklar altında değerlendiririz;

 • Fiziki Sunucu ve Bileşenler: Sunucu, ağ ve depolama için tüm envanterin çıkartılması, bağlantı şemalarının oluşturulması.
 • Hipervizör Katmanı: Sanallaştırma katmanının versiyon ve donanım firmware incelemeleri, iş sürekliliğini sağlayacak konfigürasyonların kontrolü ve sanal server kaynak kullanımları ve çakışmaları, host dağılımları.
 • Network Katmanı: Firmware kontrolleri, Single Point of Failure (SPoF) incelemesi, VLAN konfigürasyonlarının kontrolü, firewall ve load balancer konfigürasyon kontrolleri.
 • Depolama Katmanı: Katmanlama, yüksek erişilebilirlik (High Availability), performans ve konfigürasyon kontrolleri.

İnceleme

Analiz aşamasında toplanan verileri, en iyi uygulamaya (best practice) göre optimum yapılandırma ve tutarlılık sağlamak için sunarken, hizmetin optimize edilebileceği alanların yanı sıra iş operasyonlarını etkileyebilecek sorunları tespit eder, nitelendirir ve önceliklendiririz. Değerlendirmemiz aşağıdakileri içerir

 • Mevcut sistem mimarisini ve operasyon modelini tanımlayarak sahip olunan teknolojilerin nasıl kullanıldığı.
 • High Availability ve olağanüstü durum kurtarma hazırlığının yanı sıra SPoF olan noktaları gözden geçirme
 • Tüm önemli hizmetlerin doğru çalıştığından emin olmak için genel sistem sağlığını kontrol etme
 • Hizmetle ilgili olarak karşılaşmakta olduğunuz sorunları nitelendirme ve olası çözümleri belirleme
 • Performans için bir referans nokta oluşturma ve gelecekteki optimizasyon hakkında önerilerde bulunma.
 • İşlevsel gereksinimlerin yerine getirilip getirilmediğini ve en iyi uygulamaya (best practice) göre uygulanıp uygulanmadığını analiz etme
 • Mevcut bileşen sürümlerini ve potansiyel yükseltme yol haritalarını kontrol etme.
 • İş gereksinimlerini en iyi şekilde yerine getirmek için tasarım veya özellik uygulama değişikliklerini tanımlama
 • Sahip olduğunuz lisansların ek faydalarını öğrenme.
Bulut Güvenlik Hizmetleri
windows system health check

Tanımlama

Ortamınızda neler olup bittiğini tam olarak anlamak, karşılaştığınız sorunları veya tehditleri gidermek kadar önemlidir. Eclit kapsamlı servisi ve iyileştirme raporu size aşağıdaki bilgileri sağlayacaktır:

 • Temel riskleri, sorunları, önerileri ve sonraki adımların öncelikli listesi
 • Mevcut sistemlerinizin ana hatları ve yeniden yapılandırılması gereken noktaları
 • Sanal sunucularınız için CPU / RAM dahil kapasite detayları ve yanlış yapılandırılmış VM ayarlar
 • Storage kullanımı, veri yapılandırması ve çoğaltma/ yedekleme optimizasyonları
 • High Availability ve olağanüstü durum yapılandırması,
 • Kesintiye sebep olabilecek potansiyel tehditler.


Sunum

Eclit, yönetim özetini ekibinize sunmadan önce raporu incelenmek üzere e-postayla gönderir. Ortamınızla ilgili yapılan risk analizleri, sorunlar ve öneriler dahil olmak üzere tüm başlıklar karşılıklı olarak incelenir ve sonuç olarak analiz raporu ve ihtiyaç duyduğunuz uzun vadeli Eclit hizmetleri için teklif sunulur.

IT system health

System Health Check Ne Fayda Sağlar?

Sistem tarafında bir güncelleştirme planlıyor veya yalnızca her şeyin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek istiyor olabilirsiniz. Eclit, size dünyadaki uygulamalardan ve üreticilerin en iyi uygulamalarından yararlanarak (best practice), herhangi bir sorunu çözmek veya tüm sistemlerinizin optimum seviyede çalışması için ihtiyaç duyduğunuz geliştirmeleri sunar.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?