Cloud mmigration planlama

CLOUD MIGRATION

İşinizi Aksatmadan, Doğru Planlama ile İşletmenizi Buluta Taşıma Platformu

Buluta taşınmanın birçok tanımı var. İlk akla gelen, işletmenizin içindeki sistem odasında veya veri merkezinde bulunan sunucuları buluta taşımak olsa da aslında bu tanım bir bulut sağlayıcıdan başka bir bulut sağlayıcıya uygulamalarınızın ve veri tabanınızın taşınmasını da içerir. Eclit, sahip olduğu tecrübe ve uzman kadrosu ile buluta geçiş projelerinizi en doğru şekilde planlar, süreci yönetir ve sizi Eclit Bulut’a taşır. Bugüne kadar Cloud Migration sayesinde Eclit Bulut’a sorunsuz geçiş yapan yüzlerce müşterimiz kullanıcı alışkanlıklarını değiştirmeden, yüksek performansta çalışıyor.

Cloud Migration ile Nelere Sahip Olursunuz?

Kesintisiz geçiş ve veri bütünlüğü

Çalışan bir sistemi kesinti yaşanmadan taşımak, sistem servislerini durdurmadan taşımak, gerçekten derin bilgi birikimi ve tecrübeye dayanan planlama olmadan mümkün değildir. Eclit, Cloud Migration ile buluta geçiş projenizin her adımını doğru planlar ve kontrollü bir şekilde buluta geçersiniz.

Teknoloji güncellemesi

Çoğu zaman işletmeler IT sistemlerini buluta taşıyarak tüm sorunlarını çözecekleri yanılgısına düşer. Sorunlarla beraber buluta taşınmak daha büyük sorunlar yaşamanıza sebep olabilir. Eclit Cloud Migration aynı zamanda sahip olduğunuz teknolojileri yenilemek için fırsat yaratır.

Maliyet yönetimi

Bulutta çalışmak kullandığın kadar öde metoduna dayanır. Çoğu zaman IT sistemlerinizi olduğu gibi buluta taşımak yüksek maliyetlerle karşılaşmanıza sebep olur. Bundan dolayı en büyük IT projenizin finansal olarak başarısızlıkla sonuçlanmasına, daha doğrusu yüksek maliyetlerden dolayı başlatılamamasına sebep olur. Eclit Cloud Migration ile bütün IT altyapınız öncelikle analiz edilerek sistem verimliliğini artıracak iyileştirmeler buluta taşınmadan yapılır. Böylece yüksek bulut maliyetleriyle karşılaşmanızın önüne geçilir.

Regülasyonlara uyumluluk ve güvenlik

KVKK veya işletmenizin faaliyet gösterdiği sektörün tabi olduğu regülasyonlara uygun bir bulut tasarımına sahip olmalısınız. Eclit Cloud Migration sayesinde işletmenize özel güvenlik tanımlamaları yapılarak Eclit Bulut’ta tüm kanun ve düzenlemelere uygun bir yapıda çalışmanız sağlanır. Eclit Bulut sahip olduğu ISO sertifikasyonlarına ek olarak periyodik olarak güvenlik kontrollerinden geçirilir.

IT Bulut Yönetimi
cloud migration

Cloud Migration Ne Fayda Sağlar?

Buluta geçişin genel amacı ve sağladığı en önemli fayda uygulamaları ya da verileri maliyet, performans, güvenlik gibi faktörlere dayalı olarak mümkün olan en verimli ortamda çalıştırmaktır. Eclit Cloud Migration hizmeti ile işletmenize ait uygulamaları ve sunucuları buluta taşırken hedeflediğiniz esneklik, iş sürekliliği ve performans kriterlerine ulaşmanızı sağlar. Doğru analiz, doğru planlama ve doğru bulut mimarisine sahip olmadan buluta taşınmak hedeflerinizden çok uzak kalmanıza sebep olur ve işletmenize zarar verir.

Eclit Cloud Migration hizmeti ile öncelikle işletmenizin tüm IT yapısı, uygulamalarınız ve son kullanıcıların çalışma alışkanlıkları analiz edilir ve buna göre Eclit Bulut’a doğru sorunsuz geçiş için planlama yapılır. Doğru planlama üzerinden buluta geçiş adımları netleştirilir ve gerekirse Eclit Son Kullanıcı Desteği ile planlanarak geçişin tüm çalışanlarınız için sorunsuz olması sağlanır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?